ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು , ಕೇಸರಿ ಬಾತ್  ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು |  Tomato Upma , Kesari Bath and Pudina Upma recipe in Kannada and English