ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹುಳಿ | Mangaluru Southekayi Huli recipe in Kannada